luni, 1 martie 2010

Legenda Martisorului partea IV

Daco-Romanian Legends of Mărţişor

There are many different legends which explain the tradition of Mărţişor. Here are just two of them.

On the first day of March, the wonderful Spring came out to the verge of the forest. She looked around and saw in the blackthorn a little dainty snowdrop appearing from the snow. The kind Spring wanted to help the snowdrop and started to take away the snow and thorny branches. The Winter saw this and became angry. She brought severe wind and snow to wipe out the little flower. However, the Spring covered the flower by her hands. She wounded her finger and hot blood dropped to the faint flower. Thanks to that, the snowdrop came to life. Thus the wonderful Spring won over the Winter. Since that time, people wear little Mărţişors, which symbolize the red blood on the white snow.


And another legend:

There was a time when the Sun used to take the shape of a young man and descend on Earth to dance among the people. A dragon found out about this and followed the Sun on Earth, captured him and confined him in a dungeon in his castle. Suddenly, the birds stopped singing, and the children could not laugh anymore, but no one dared to confront the dragon.

One day, a brave young man set out to find the dungeon and free the Sun. Many people joined in and gave him strength and courage to challenge the mighty dragon. The journey lasted three seasons: summer, autumn and winter. At the end of the third season the brave young man could finally reach the castle of the dragon, where the Sun was imprisoned.

The fight lasted several days until the dragon was defeated. Weakened by his wounds, the brave young man however managed to set the Sun free, to the joy of those who believed in him. Nature was alive again, people got back their smile, but the brave young man could not make it through spring. His warm blood was draining from his wounds in the snow. With the snow melting, white flowers, called snowdrops, harbingers of spring, sprouted from the thawing soil. When the last drop of the brave young man's blood fell on the pure white snow he died with pride that his life served a noble purpose.

Since then people braid two tassels: one white and one red. Every March 1 men offer this amulet called Mărţişor to the women they love. The red colour symbolizes love for all that is beautiful and also the blood of the brave young man, while white represents purity, good health and the snowdrop, the first flower of spring.Legenda Martisorului partea III

Mărţişor is a traditional celebration of the beginning of Spring, on the 1st of March. It is a tradition in Romania, Moldova, and all territories inhabited by Romanians, or Daco-Romanians, and also Aromanians. Similar customs are found in Bulgaria (Martenitsa), Macedonia, Albania, Italy.

The name Mărţişor is the diminutive of the name for March (Martie, in Romanian), and thus literally means „little” or „dear March”. It is also the folk name for this month.

Mărţişor, marţ and mărţiguş are all names for the red and white (or black and white, also blue and white) string, from which usually a small decoration is tied, and which is offered by people on the 1st day of March. Giving this Talisman to other people is an old custom, and it is believed that the one who wears the red and white string will be powerful and healthy for the year to come. It is also a symbol of the coming spring. Usually, women wear it pinned to their blouses for the first 12 days of this month, until other certain spring celebrations, or until the bloom of certain fruit-trees. In some regions, a gold or silver coin is hanged from the string, which they wear it around the neck. After wearing it for a certain period of time, they buy red wine and sweet cheese with the coin, according to the belief that their faces would remain beautiful and white as cheese, and rubicund as the red wine, for the entire year.

In modern times, the Mărţişor lost most of its talisman properties and became more of a symbol of friendship and love, appreciation and respect. The black threads were replaced with red, but the delicate wool ropes are still a ‘cottage industry’ among the country people. They still comb out the wool, dye the floss, and twist it into thousands of tassels. In certain areas the amulets are still made with black and white ropes, for warding off evil!

Rapsodii de primavara

Rapsodii de primăvară

„Sus, prin crângul adormit,

A trecut în taina mare,

De cu noapte risipind

Şiruri de mărgăritare

Din panere de argint,

Stol bălai

De îngeraşi

Cu alai de toporaşi.

Primăvara, cui le dai?

Primăvara, cui le laşi?”

George Topârceanu

Legenda Martisorului partea II

A fost odată un om sărac. Acesta confecţiona tot felul de lucruri pentru păpuşi: fundiţe, şnuruleţe, hăinuţe. Apoi le vindea la piaţă. Într-o zi, omul văzând că i s-au terminat materialele, a găsit prin casă două suluri de aţă albă şi roşie.

Se gândea, se gândea, ce poate să facă cu ele. Nu după mult timp ştiu ce să facă cu ele. Luă cele două aţe, rupse din fiecare şi le împleti. Fusese foarte fascinat de ceea ce crease. Şi adăugă un mic tablou de care prinse snuruletul. S-a tot gândit.

– Cum să denumesc aceasta creaţie?

...

– Ştiu! Mărţişor, deoarece suntem în luna martie şi suntem în prima zi a lunii. Aceste lucruri vor fi dăruite de către bărbaţi, femeilor drept cadou. Şi făcu mai multe modele.

Aşa s-a dus vestea, despre acest lucru, în toată lumea. Şi oamenii sărbătoreau această zi, deoarece doreau să păstreze în memorie acea zi în care săracul a inventat acest simbol al primăverii şi reînnoirii.

Şi în zilele noastre se sărbătoreşte prima zi de martie.

Legenda Martisorului partea I

A fost odată ca niciodată, o vreme în care Soarele întruchipat într-un bărbat chipeş obişnuia să coboare pe pământ pentru a dansa horă în sate. Ştiind care este noua pasiune a Soarelui, un dragon l-a urmărit şi într-una dintre aceste incursiuni pe pământ, l-a răpit şi l-a aruncat într-un beci, în castelul său.Păsările au încetat să cânte iar copiii nu mai puteau să râdă, dar nimeni nu îndrăznea să-l înfrunte pe dragon.

Într-una dintre zile, un tânăr curajos a decis să coboare în beci şi să salveze Soarele. Majoritatea oamenilor l-au însoţit, dându-i tânărului din puterea lor, pentru a reuşi să învingă puternicul dragon.

Călătoria sa a durat trei anotimpuri: vara, toamna şi iarna. La sfârşitul ultimului, tânărul a reuşit să găsească castelul dragonului, unde era întemniţat Soarele. Şi a început lupta, care a durat zile până când dragonul a fost înfrânt.

Fără puteri şi rănit, tânărul a eliberat Soarele, reuşind să facă fericiţi pe toţi cei care-şi puseseră ultimele speranţe în el. Natura a reînviat, oamenii au început să zâmbească din nou, doar flăcăul nu a mai apucat să vadă primăvara venind. Sângele cald din rănile sale cădea pe zăpadă.

În timp ce zăpada se topea, flori albe, numite ghiocei, mesageri ai primăverii, răsăreau din pământul desţelenit. Când ultimul strop de sânge al tânărului s-a scurs pe zăpada imaculată, a murit fericit că viaţa sa a servit unui scop atât de nobil.

De atunci oamenii obişnuiesc să împletească doi ciucuri: unul alb şi altul roşu. La începutul lunii martie, bărbaţii oferă această amuletă, numită mărţişor, fetelor pe care le iubesc.

Culoarea roşie reprezintă dragostea pentru tot ceea ce e frumos şi rămâne simbolul sângelui bravului tânăr. Albul simbolizează puritatea, sănătatea şi ghiocelul, prima floare care apare primăvara.

Scrisoare de dragoste

Ploaia se cerne
peste sat,
peste vârful salcâmilor
trec primii cocori exilaţi
de iarna rebegită.
Timpul ţine ochii închişi,
aşteaptă parcă,
răzvrătirea primăverii-
primul semn spre
bucuria lumii.
Visez cu ochii deschişi
la întrebarea pe care
niciodată
nu ţi-am pus-o.
Tu eşti iubita mea
şi numai seninul tău
mi-aduce nemurirea...
În inima ta am sădit
atâta iubire din care
a răsărit un cer albastru.
Tu eşti partea mea de vină
care noaptea
îmi acoperă gândirea
cu aripi de dor...

George PENA
 

Missing You Blogger Template